Thông báo

Thông báo điều chỉnh tý giá

Kính gửi Quý khách hàng! NHTB xin thông báo, do biến động thị trường nên tỷ giá áp dụng cho các đơn hàng có sự thay đổi như sau: + Các đơn hàng bắt đâù đặt cọc từ 8h ngày 18/10/2023, tỷ giá sẽ được áp dụng là 1 NDT

Xem chi tiết

Bài viết mới nhất

02473008003

Vui lòng Click để đi trên trang Kết Quả!